EGZAMIN KOŃCOWY - CZELADNICZY

Obowiązkiem ucznia jest zakończenie okresu nauki przystąpieniem do złożenia egzaminu końcowego zwanego czeladniczym.

Dokumentacja osoby przystępującej do egzaminu czeladniczego (gromadzona przez uczenia pod nadzorem mistrza) zawiera następujące dokumenty :

  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu (druk w cechu),
  2. umowę o naukę rzemiosła,
  3. zaświadczenie z odbytej praktyki, wystawione przez pracodawcę szkolącego i poświadczone przez cech,
  4. świadectwo ukończenia zsz,
  5. 1 zdjęcie.
  6. zakład pracy dołącza do wniosku dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej (wnoszonej przez zakład szkolący na rzecz W-M Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie),
###JS###