NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE

Zakłady rzemieślnicze  zajmują się kształcenie uczniów. Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy pracodawcą i uczniem nauki zawodu.
 
Zagadnienie to uregulowane jest  m.in.w:

  • w ustawie  z 26 czerwca 1974r. -  Kodeksie pracy (Kp) dział IX,
  • rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 1996r. W sprawie przygotowania zawodowego i ich wynagradzania – Dz.U.Nr 60, poz. 278 ze zm.2002, - Dz.U.Nr 197,  poz. 1663.
###JS###