DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA PRACODAWCĘ

W skład dokumentacji wchodzi :

 1. umowa o pracę,
 2. program nauki zawodu,
 3. wykaz pracowników młodocianych,
 4. lista obecności i karty czasu pracy,
 5. rejestr zwolnień lekarskich,
 6. rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej,
 7. lista płac,
 8. zaświadczenie lekarskie,
 9. zaświadczenie o szkoleniu bhp (wstępnym ogólnym , stanowiskowym i okresowym ),
 10. dziennik praktycznej nauki zawodu,


Wśród dokumentacji pedagogicznej wymienia się :

 1. program nauki zawodu,
 2. poradnik egzaminacyjny czeladnika i mistrza zawodu,
 3. standardy wymagań w danych zawodach.
###JS###