Kontakt

CECH RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
ul. Piłsudskiego 5A,
11-100 Lidzbark Warmiński

telefon: 089 767 2418
email: biuro@cech-lidzbark.eu,

Dyrektor Cechu: mgr Stanisław  Rynkiewicz
email: dyrektor@cech-lidzbark.eu

CENTRUM  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO
Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w  Lidzbarku Warmińskim

ul. Piłsudskiego 5a/6
11–100 Lidzbark Warmiński

telefon: 089 767 2418

email: biuro@cech-lidzbark.eu

Kierownik placówki:  mgr Stanisław Rynkiewicz

Stosowne wpisy

I. Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim:

  1. Sąd Rejonowy w Olsztynie,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.08.2002 r. sygn.akt: OL.VIII NS-REJ.KRS/3758/2/739,
  2. NIP: 743–000–46–36,
  3. REGON: 000757045,
  4. Bank PKO B/P Bartoszyce Nr konta: 19 1020 3570 0000 2602 0026 1602,


II. Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu:

  1. Zaświadczenie Nr 2/2005 o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim z dnia 15.07.2005r.znak: OkiKF.4321- 2/2005,
  2. zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie o wpisie instytucji szkoleniowej Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym:2.28/00155/2006 z dnia 26.10.2006 r.
  3. REGON CKZ–000757045-00015.
###JS###