Władze samorzą…dowe Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim

Władze samorządu gospodarczego Cechu tworzą:

  • Zarząd Cechu,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Cechowy.

Organem najwyższym jest walne zgromadzenie członków Cechu, obradujące co najmniej raz w roku.

Składy osobowy poszczególnych organów wybrano na Walnym Zgromadzeniu członków Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim, w dniu 30 maja 2011 r. na 4 letnią kadencję: 2011- 2015.

SKŁAD OSOBOWY SĄDU CECHOWEGO

Biuro Cechu - Pracownicy

  • Dyrektor cechu - mgr Stanisław Rynkiewicz,
  • Starszy Inspektor Biura - Irena Kołodziej,
  • Inspektor Biura - mgr Aneta Szostak,
  • Referent ds. statystyki - licencjat Urszula Zakrzewska,
  • Asystent ds. statystyki - inż Ewa Kowalczyk,
  • Główny Księgowy - doradca podatkowy – Stefan Dudkiewicz.
###JS###