Szkolenie młodocianych

Przygotowanie zawodowe młodocianych może odbywać się przez:

  • naukę zawodu,
  • przyuczenie do wykonywania określonych prac.


Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne w zsz.
       

Przyuczenie do wykonywania określonych prac ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego robotnika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu.

###JS###