Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu

Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim działa na podstawie ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz stosownego statutu placówki.

Podstawą funkcjonowania jest stosowny  wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Lidzbarskiego (Nr 2/2005,z dnia: 2005.07.15).   

Organem prowadzącym i kontrolującym jest Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim. 

Centrum prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne, zgodnie z programem edukacji narodowej w zakresie oświaty oraz kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych uczniów zawodu i dorosłych. Odbiorcami usług są: rzemieślnicy, przedsiębiorcy, MŚP, administracja itp. 

Centrum, z uwagi na swoją specyfikę funkcjonowania specjalizuje się w organizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w zakresie szkoleń  bezpieczeństwa i higieny pracy. I tak zajmuje się organizacją szkoleń  okresowych dla:

  • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • pracowników administracyjno – biurowych,
  • osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników inżynieryjno – technicznych,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  •  pracodawców wykonujących zadania służby bhp,
  • pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.

 

 Centrum organizuje i przeprowadza szkolenia wstępne ogólne dla pracowników i pracodawców. Zajęcie są organizowane w salach Centrum (Lidzbark Warm.  ul. Piłsudskiego 5A)  a także  mogą być organizowane w terenie, u zleceniobiorców, po spełnieniu określonych warunków.

 

###JS###