Honorowi Członkowie Cechu

Uchwałą walnego zgromadzenia można nadać tytuł:

 1. „Honorowego Starszego Cechu „ osobie, która pełniła starszego cechu przez co najmniej trzy kadencje i wniosła szczególne zasługi dla cechu i rozwoju rzemiosła lidzbarskiego,
 2. „Honorowego Członka Cechu „ osobie, która przez ostatnie 20 lat była członkiem cechu i wniosła szczególne zasługi na rzecz rozwoju rzemiosła lidzbarskiego.

Tytuł i godność honorową mogą być nadane osobie, która z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej.

 Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w obradach walnego zgromadzenia, z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych w zakresie przysługującym członkom cechu.


Honorowy Straszy Cechu

Godność "Honorowego Starszego Cechu" nadano :

 1. Koledze Witoldowi Tracewiczowi – mistrzowi krawiectwa  - uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Cechu 28 czerwca 1978r.
 2. Koledze Julianowi Kotłowskiemu – mistrzowi malarstwa – uchwałą Nr 4/02 Walnego Zgromadzenia z dnia 17.VI.2002 r.


Honorowy Członek Cechu

Godność "Honorowego Członka Cechu"  nadano:

 1. Koledze  Józefowi Aszkiełowiczowi – mistrzowi kowalstwa – uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 1987 r.
 2. Koleżance Wacławie  Rejniak – usługi gręplarskie – uchwałą Nr 6/00 Walnego Zgromadzenia z dnia 5.VI.2000 r.
 3. Siostrze Irenie Grondowskiej – mistrzyni hafciarstwa – uchwałą Nr 6/00 Walnego Zgromadzenia z dnia 5.VI.2000 r.
 4. Koledze Janowi Protasewiczowi – mistrzowi mechaniki pojazdowej – uchwałą Nr 6/00 Walnego Zgromadzenia z dnia 5.VI.2000 r.
 5. Koledze Józefowi Macuk – usługi mechaniki pojazdowej – uchwałą Nr 6/00 Walnego Zgromadzenia z dnia 5.VI.2000 r.
 6. Koledze Ryszardowi Bąk – mistrzowi betoniarstwa – uchwałą Nr 6/00  Walnego Zgromadzenia z dnia 5.VI.2000 r.
 7. Koleżance Annie Maculewicz – usługi zegarmistrzowskie – uchwałą Nr 6/03 Walnego Zgromadzenia z dnia 16.VI.2003 r.

 

Kordzik Cechowy

Dnia 30 września 2006 r. Zarząd Cechu  ustanowił najwyższe wyróżnienie  rzemiosła lidzbarskiego osób szczególnie zasłużonych na rzecz rozwoju rzemiosła  zwane KORDZIKIEM CECHOWYM.

 Kordzik Cechowy klasy I nadano:

 1. Panu JERZEMU  BARTNIKOWI – Prezesowi Związku Rzemiosła Polskiego,
 2. Księdzu Prałatowi JERZEMU ROŻENTALSKIEMU  - Kapelanowi rzemiosła lidzbarskiego,

Kordzik Cechowy klasy II nadano:

 1. Panu HENRYKOWI ŻUKOWSKIEMU – mistrzowi fryzjerstwa,
 2. Panu HENRYKOWI DEPTULE – zasłużonemu działaczowi samorządu gospodarczego cechu.
###JS###