Tradycje Rzemiosła Lidzbarskiego

Do ważnych osiągnięć zaliczyć należy posiadanie własnej Izby Tradycji, wyposażonej w godła rzemieślnicze (wykorzystano tu sztukę intarsji).

Insygnia Starszego Cechu
Insygnia Starszego Cechu

Pionierzy rzemiosła, za podstawowe zadanie uznali wybudowanie własnej siedziby cechowej (budynek oddano do użytku w 1962r.). 18 kwietnia 1971 r. społeczność rzemieślnicza funduje sztandar organizacji cechowej. Dzień 1 Maja każdego roku jest  świętem Rzemiosła Lidzbarskiego. Społeczność rzemieślnicza funduje starszyźnie cechowej insygnia starszego cechu (1 maja 2006 r.)

Rzemiosło lidzbarskie zyskuje wsparcie przedstawicieli lokalnego duchowieństwa i ustanawia się Kapelanię Rzemieślniczą (kapelanem zostaje  Ks. Prałat Jerzy Rożentalski – Dziekan Dekanatu Lidzbarskiego). Spotkania opłatkowe są organizowane z udziałem Ks. Kapelana. Rzemiosło uczestniczy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

Kordzki Cechowe

Kordziki Cechowe
Kordziki Cechowe

Na szczególne podkreślenie zasługuje ustanowienie wyróżnienia cechowego zw.”KORDZIKIEM CECHOWYM” przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla rzemiosła lidzbarskiego. Jako pierwsi otrzymali je: Pan Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego i  Ks. Jerzy Rożentalski – Kapelan Rzemiosła Lidzbarskiego, Panowie:  Henryk Żukowski i Henryk Deptuła.

Kordziki Cechowe są najwyższym wyróżnieniem cechowym nadawanym przez zarząd cechu, na wniosek własny lub na wniosek dyrektora cechu. Przewodniczącym zespołu rozpatrującego wniosek jest starszy cechu (względnie podstarszy cechu na czas nieobecności starszego).

Wyróżnienie nadaje się w rocznicę jubileuszu rzemiosła lidzbarskiego (co 5 lat). Pierwszą edycję rozpoczęto w 60 – rocznicę istnienia rzemiosła lidzbarskiego – w 2006 r.

Wyróżnienie jest dwustopniowe: I i II stopnia.

 • Wyróżnienie  I stopnia nadaje się osobom reprezentującym struktury samorządowe rzemiosła (izbę i ZRP) szczególnie zasłużonym rzemiosłu lidzbarskiemu – nadaje się tutaj 1 osobie, osobom spoza rzemiosła, szczególnie zasłużonym rzemiosłu lidzbarskiemu (wyboru dokonuje organizator) - nadaje się 1 osobie.

 • Wyróżnienie II stopnia nadaje się osobom zasłużonym dla rozwoju rzemiosła i organizacji cechowej, posiadających staż pracy w rzemiośle, czy też w organizacji – co najmniej 30 lat.
  Wyróżnienie nadaje się dla:
  • działacza organów samorządowych cechu (członków zarządu, komisji rewizyjnej,sądu cechowego ) - dla 1  osoby,
  • dla pracownika cechu – dla 1 osoby,
  • dla działacza społecznego rzemiosła  wyróżniającego się w pracy społecznej w izbie, ZRP – dla 1 osoby,
  • dla rzemieślnika szczególnie zasłużonego dla rozwoju rzemiosła i cechu – dla 1 osoby.

Łącznie  można przyznać 2 wyróżnienia I stopnia i 4 wyróżnienia II stopnia.

Osoby typowane do wyróżnienia, z grona rzemieślników, muszą legitymować się posiadaniem co najmniej srebrnego Medalu im. Jana  Kilińskiego.

W przypadkach szczególnych można nadać wyróżnienie, w drodze indywidualnej uchwały zarządu, osobie nie spełniającej w/w warunków. Wyróżnienie I i II stopnia można otrzymać tylko raz.

Wyróżnienie wręcza się podczas uroczystości – akademii jubileuszowych  rzemiosła lidzbarskiego. Wyróżnienie wręcza starszy cechu. Akt dekoracji obejmuje wręczenie repliki kordzika cechowego (zróżnicowany dla I i II stopnia) i nadanie aktu nadania.

###JS###