Certyfikat cechowy

Przykładowy certyfikat

Zarząd Cechu Lidzbarskiego, jako organizacja pracodawców promuje działalność gospodarczą zrzeszonych członków i wychodząc naprzeciw postulatom klientów i samego środowiska podjął 20 maja 1997 r. uchwałę o wyposażeniu zakładów rzemiosła cechowego w dyplomy przynależności organizacyjnej zw. CERTYFIKATAMI.

Działania te służyć mają wyodrębnieniu zakładu rzemiosła zorganizowanego od pozostałych przedsiębiorców, z nadto zaświadczać, iż właściciel takiego certyfikatu posiada  wymagane umiejętności wykonywania swojego zawodu, odznacza się należytą kulturą obsługi klienta, reprezentuje zakład godny zainteresowania ze strony klienta.

Samorząd rzemiosła, nadając rokrocznie certyfikaty wyraża  pewną formę poręczenia, iż  w przypadku powstania sporu między klientem a rzemieślnikiem (termin przysługujący  pracodawcy będącemu członkiem cechu) roszczenia takie są rozpatrywane przez sam samorząd, zgodnie z zasadami sprawiedliwości, obiektywizmu, poszanowania praw obu stron, jak i tradycją środowiska zorganizowanego.

###JS###