poniedziałek 07 mar 2022

Informacja o realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Polski Inkubator Rzemiosła, Edycja 2021 na lata 2021 – 2030

 

Zarząd Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim niniejszym informuje o realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Polski Inkubator Rzemiosła, Edycja 2021 na lata 2021 – 2030:

Podpisano dwie umowy pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z siedzibą w Warszawie a Cechem Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim o wsparciu cechu.

Przedmiotem umów były następujące zadania pod tytułem :

   a) zakup sprzętu technicznego (IT) określonego szczegółowo we wniosku nr 38 775,
   b) zakup programów, materiałów reklamowych, tworzenie strony i szkolenia zgodnie z wnioskiem nr 38 776.

NIW-CRSO przyznał Beneficjentowi (organizacji cechowej) środki finansowe, o których mowa, w formie dotacji, której celem jest realizacja zadań w sposób zgodny z postanowieniami w/w umów.

Wysokość dotacji kształtowała się następująco: - wg.ścieżki nr 1 – przyznano 16.100 zł. - wydatkowano 14.778,84 zł. - wg ścieżki nr 2 – przyznano 19.388,90 – wydatkowano 11.233,06 zł.
Informacja o wsparciu cechu rzemieślniczego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach zadania publicznego zleconego przez Program Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2021 została zrealizowana z przestrzeganiem warunków zawartych umów. Beneficjent umieścił na wszystkich materiałach, urządzeniach logotyp NIW-CRSO z opisem.


Zbigniew Jasiński
Starszy Cechu<- Wstecz do: Aktualności
###JS###