piątek 03 gru 2021

75 lecie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie świętowała w dniu 10 września 2021 r. swoje 75 – lecie.
Obchody rocznicy rozpoczęto o godz.10, od udziału we Mszy św. w intencji rzemiosła w Bazylice Konkatedralnej Św.Jakuba w Olsztynie, mszę sprawował ks. abp dr Józef Górzyński – metropolita olsztyński.

Główne uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godz.1130 w siedzibie Wojewódzkiego Domu Rzemiosła w Olsztynie, przy ul.Prostej 38. Po wprowadzeniu sztandaru Izby goście odśpiewali Hymn Państwowy.

Akademię otworzył i obradom towarzyszył Pan Antoni Górski – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie.
Wśród gości znajdowali się: Jan Gogaliński - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Artur Chojecki – Wojewoda Olsztyński, Marek Gustaw Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zdzisław Szczepkowski - Dyrektor WUP a także: Pan Jarosław Kowalczyk - Okręgowy Inspektor Pracy, Pani Małgorzata Hochleitner – Dyrektor Kuratorium Okręgowego.

Zgodnie z planem organizatora udział osób był ograniczony do imiennych zaproszeń, w uroczystościach udział wzięło ponad 90 osób.
Postanowieniem Prezydenta RP z 28 październik 2020 r. za zasługi dla Niepodległości odznaczony został „Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości” Pan Antoni Górski - Prezes Zarządu Izby - odznaczenie wręczył Pan Artur Chojecki – Wojewoda.

Nadaniem Szabli im. J.Kilińskiego rozpoczęto część najważniejszą – nadanie odznaczeń i wyróżnień. Szable nadano: Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, a także zasłużonym rzemieślnikom: Januszowi Gruszczewskiemu, Tadeuszowi Kobusowi i Ryszardowi Starzyńskiemu - odznaczenie wręczył Pan Jan Gogolewski – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Honorowe Odznaki Zasłużonych dla „Województwa Warmii i Mazur” otrzymało 6 działaczy rzemiosła, w tym Pan Franciszek Siteń - były Starszy Cechu Lidzbark Warm.   Odznaczenie wręczył Marszałek Województwa Pan Marek Brzezin.

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego nadał 3 Medale Platynowe im. J.Kilińskiego, w tym dla naszego Starszego Cechu Pana Zbigniewa Jasińskiego - medale wręczył Pan Jan Gogoliński, ponadto nadano 2 złote medale im.J.Kilińskiego.

Na podstawie uchwały Zarządu Warmińsko-Mazurskiej .Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości o wyróżnienie zasłużonych dla rzemiosła Warmińsko-Mazurskiego nadano dwa wpisy do Księgi Zasłużonych. Wpisów dokonali: Pani Eugenia Wojciechowska i Pan Krzysztof Ornowski. Wręczono także personalizowane statuetki organizatora dla 12 osób, które całe swoje życie poświęciły pracy na rzecz Rzemiosła. Wśród zasłużonych wymieniono Pana Stanisława Rynkiewicza – Dyrektora Cechu pracującego w Cechu 50 lat. Statuetki wręczył Pan Antoni Górski.

Cech lidzbarski na obchodach jubileuszowych reprezentowali Panowie: Zbigniew Jasiński – Starszy Cechu, Dariusz Hejman – Podstarszy Cechu i delegat Cechu do pracy w Zarządzie Izby, Franciszek Siteń – były Starszy Cechu oraz Stanisław Rynkiewicz – Dyrektor Cechu. Delegacja naszego Cechu wręczyła Prezesowi Zarządu Antoniemu Górskiemu piękny obraz wraz z listem gratulacyjnym.

Do podniosłego momentu uroczystości należało wręczenie wszystkim organizacjom cechowym proporczyków. Wyróżnienie odebrał Pan Zbigniew Jasiński.

Do ważnych przemówień zaliczyć należy wystąpienia : Jana Gogalińskiego, Artura Chojeckiego, Marka Brzezina, A. Szczepkowskiego, Jarosława Kowalczyka i Antoniego Górskiego – Prezesa Zarządu W-M.Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie - gospodarza imprezy,

Po zakończeniu Akademii wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny obiad do Restauracji Staromiejska w Olsztynie, gdzie przygotowano wspaniały poczęstunek. Wspomnieniom i rozmowom nie było końca.

Pełną informację z przebiegu Jubileuszu można znaleźć na: https://www.izbarzem.olsztyn.pl/, w zakładce: „Jubileusz 75 – lecia Warmińko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 1945- 2020.


Opracował: SMR.<- Wstecz do: Aktualności
###JS###