poniedziałek 06 gru 2021

Uroczystość pasowanie na „Ucznia zawodu i rzemiosła”

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice oraz Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim zaprosili Starszego Cechu  Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim Zbigniewa Jasińskiego i Dyrektora Cechu Stanisława Rynkiewicza na uroczystość Ślubowania klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia w Lidzbarku Warmińskim oraz pasowania na uczniów zawodu i rzemiosła.

Uroczystość  odbyła się dnia  29 września 2021 r. o godz.1230 na auli ZSZ.

Akademię otworzył przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego, który zarządził wprowadzenie pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewanie hymnu. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan mgr Marek Chyl, który bardzo serdecznie powitał uczniów klas I, wspomniał o tradycji szkoły, zachęcił uczniów do kontynuowania nauki w tej tak szlachetnej szkole.

Przewodniczący obrad zarządził uroczyste ślubowanie uczniów klas I, tekst przysięgi odczytał Pan Dyrektor. Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły.       

Następnym punktem akademii było pasowanie  uczniów klas I Szkoły Branżowej na „Ucznia zawodu i rzemiosła”. Ceremonii pasowania Szablą im.Jana Kilińskiego dokonał Prezes Zarządu Cechu Pan Zbigniew Jasiński. Pasowano 11 uczniów spośród 138 uczniów szkoły branżowej.

O zasługach i patronie szkół zawodowych Janie Kilińskim mówił Dyrektor Cechu mgr Stanisław Rynkiewicz w 202 rocznicę śmierci. Po krótkim  przypomnieniu  historii i życiorysu Jana Kilińskiego mówca  powiedział: „Jan Kiliński udowodnił nam wszystkim, że aby stać się wielkim nie trzeba być hrabią, wystarczy być poczciwym rzemieślnikiem, kochać swój zawód a sprawy ojczyzny stawiać na najwyższym miejscu, nad własne przedkładać” (cytat w Biografii o Janie Kilińskim).

Na zakończenie dyrektor Cechu zaapelował do dziatwy szkolnej o kontynuowanie tradycji uczciwej pracy, umiłowanie zawodu, dobrego wykształcenia, wszelkiej pomyślności w nauce i pracy. Gronu Pedagogicznemu i Dyrekcji Szkoły życzył pomyślności, pogody ducha w wychowywaniu młodych adeptów zawodów.

Na zakończenie akademii uczestnicy odśpiewali hymn Warmii i Mazur „Moja Warmio”. Wyprowadzenie sztandaru zakończyło spotkanie dziewiąte pasowanie uczniów z obecnością starszyzny cechowej.


Opracował: SMR.<- Wstecz do: Aktualności
###JS###