środa 30 lis 2016

Lidzbark Warmiński – 70–lecie Rzemiosła Lidzbarskiego

Lidzbarskie rzemiosło i przedsiębiorczość świętowało 24 września 2016 . swoje 70 – lecie  istnienia. W uroczystościach udział wzięło ponad 80 osób. Obchody kościelne odbyły się w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Lidzbarku Warmińskim, akademia odbyła się w sali GOK- u  Pilnik Lidzbark.

Na obchody uroczystości przybyli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele rzemiosła, członkowie cechu , ich rodziny oraz bratnie organizacje rzemieślnicze z 5 jednostek  branżowych oraz 3 zespołów szkół zawodowych. Wśród gości znaleźli się: Jacek Protas – posła RP,  Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa W-M,  Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski, Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warm.  Władze rzemiosła reprezentowali: Jerzy Bartnik – Prezes Zarządu ZRP , pan Antoni Górski -  Prezes Zarządu W-M Izby R i P  z Olsztyna.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godz.11 Mszą św. odprawioną przez Ks. prałata ppłk. Jerzego Rożentalskiego – Dziekana Dekanatu Lidzbarskiego, kapelana cechowego i Ks. kanonika Władysława Boksę.

Po zakończeniu uroczystości  kościelnych cała brać rzemieślnicza , wraz z  pocztami sztandarowymi i starszyzną cechową oraz zgromadzonymi uczestnikami  złożyła pod pomnikiem  św. Jana Pawła II wiązanki kwiatów, zapalono znicze, po czym odśpiewano Barkę. Uczestnicy uroczystości przemaszerowali  w barwnym pochodzie do sali GOK-u  Pilnik, gdzie odbyła się  uroczysta akademia.

Akademię otworzył Zbigniew Jasiński, współprowadzącymi byli: Franciszek Siteń i  Stanisław Rynkiewicz.   Po przywitaniu gości i członków cechu wprowadzono poczty sztandarowe i odegrano hymn narodowy. 

Wysłuchano referatu wprowadzającego do dyskusji nt. minionego okresu 70 lat istnienia Rzemiosła Lidzbarskiego.

Osoby szczególnie zasłużone dla rzemiosła  odznaczono  nadając 3 Platynowe Medale im.J.Kilińskiego (medale otrzymali: I. Ogulewicz, A. Kosowski i S Rynkiewicz), nadano  7 złotych medali ( otrzymali je:J. Protas, Ks.J. Rożentalski, J. Harhaj, W. Rynkiewicz, I.Kołodziej, P. Bednarczyk i Z. Jasiński) , 4 srebrne medale (K.Jaczewski, A. Szostak,  J.Piotrowski , M. Demkowski ). Nadano  9 Honorowych Odznaki Rzemiosła (J.Wiśniowski, F.Andrukajtis, E.Kułakowska, U.Zakrzewska, M.Walicka, R.Kosowski, K.Kukałowicz, S.Dudkiewicz i D.Hejman). Nadano także medale honorowe 70 – lecia Izby i dyplomy honorowe  70 – lecia Cechu.  Seniorom nadano szczególne Listy Gratulacyjne.

Organizacja cechu lidzbarskiego od szeregu lat posiada swoje własne wyróżnienia zw. Kordzikami Cechowymi, które nadano 4 osobom. 

Podczas wystąpień zaproszonych gości, jak i osób nagrodzonych i wyróżnionych   dziękowano samorządowi cechu lidzbarskiego za wniesiony wkład pracy w rozwój rzemiosła i przedsiębiorczości lokalnego rynku pracy, dziękowano za godne wypełnianie zadań gospodarczych,samorządowych, szkoleniowych i społecznych.

W godzinach wieczorowych odbył się Bal Rzemiosła z udziałem  członków cechu i zaproszonych gości  w  Restauracji Kardamon z udziałem ponad 30 osób. Przy muzyce, śpiewie  i toastach bawiono się do wczesnych godzin porannych. Organizatorzy zapowiedzieli już  obchody 75 - lecie Rzemiosła Lidzbarskiego w 2021 r

Galeria zadjęć - SMR 

 

 <- Wstecz do: Aktualności