niedziela 14 cze 2015

Walne Zgromadzenie członków Cechu – 20 maja 2015 r.

W dniu 20 maja 2015 r. odbyły się obrady zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warm. obradowano w drugim terminie, z obecnością 8 członków i 2 zaproszonych gości, w tym Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Olsztyna Pana Antoniego Górskiego.

Walne wyróżniło zasłużonych działaczy samorządowych ( 10 osób) specjalnymi Podziękowaniami za „Pracę w służbie samorządu”, wyróżniono 3 członków dyplomami organizacyjnymi (adysława Borowskiego, Antoniego  Kosowskiego  i Wandę Rynkiewicz), nadano 3 Listy Pochwalne Walnego (Franciszkowi Siteniowi, Izie Łańko i Pawłowi Góralewskiemu), wyróżniono pracowników Cechu Podziękowaniami (Irenę Kołodziej, Anetę Szostak, Urszulę Zakrzewską i Stanisław Rynkiewicza).

Okolicznościowe Podziękowania wręczono ustępującemu samorządowi cechu 2011-2015: Zarządowi (Franciszkowi Siteniowi, Czesławowi Strzelczykowi, Pawłowi Bednarczykowi, Zbigniewowi Jasińskiemu i Michałowi Demkowskiemu ). Podziękowania wręczono członkom Komisji Rewizyjnej (Antoniemu Kosowskiemu, Krystynie Dajnowskiej i Sławomirowi Tunkiewiczowi). Uhonorowano także członków Sądu Cechowego ( Irenę Ogulewicz i Krzysztofa Jaczewskiego).

Walne podjęło 6 uchwał, w tym: zatwierdzono sprawozdanie finansowe, udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium, uchwalono plany finansowe cechu i program działania na 2015 r.

Do ważnych punktów Walnego zaliczyć należy przeprowadzenie wyborów: starszego cechu, zarządu cechu, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członków komisji rewizyjnej, przewodniczącego sądu cechowego i członków sądu,

Walne obradowało jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze, stąd wiele zagadnień wymagało omówienia i przypomnienia,

Po 12 latach urzędowania Franciszka Sitenia nastąpiła zmiana na funkcji Starszego cechu – nowym starszym cechu został Zbigniew Jasiński – dotychczasowy Sekretarz Zarządu. W skład nowego zarządu powołano: Franciszka Sitenia jako Podstarszego, Sekretarzem Zarządu został Czesław Strzelczyk, Skarbnikiem Paweł Bednarczyk i członkiem Zarządu został Dariusz Hejman. Skład Komisji Rewizyjnej pozostał ten sam, co w poprzedniej kadencji: Antoni Kosowski został przewodniczącym, Krystyna Dajnowska – z-cą przewodniczącego i Sławomir Tunkiewicz sekretarzem Komisji. Do Sądu Cechowego powołano: Krzysztofa Jaczewskiego , jako przewodniczącego i Romana Jankowskiego jako sekretarza Sądu.

W prowadzonej dyskusji interesowano się sprawami szkolenia uczniów, rozwojem rzemiosła przy zachowaniu wsparć unijnych, sprawami organizacyjnymi cechu.

Dla uczestników obrad przygotowano kawę, herbatę i wspaniałe ciasta wyprodukowane przez Ciastkarnie PP. Franciszka Sitenia i Pawła Bednarczyk.

Przy wspólnym obiedzie prowadzono ożywione dysputy na temat dzisiejszego oblicza rzemiosła.

 

Galeria zdjęć

 

 

Opracował:SMR

Galeria zdjęć: SMR<- Wstecz do: Aktualności