niedziela 03 maj 2015

Konkurs uczniów rzemiosła 2015

  W dniu 10 kwietnia 2015 odbyła  się w sali Wojewódzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie XV Edycja Konkursu Wiedzy z zakresu BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

Uczestnikami konkursu są pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych, zgłoszeni przez cechy w dwuosobowych zespołach. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z tego zakresu, poznanie przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bhp przez naszych uczniów. 

   Organizatorami konkursu na etapie regionalnym są cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, Okręgowy Inspektorat Pracy i Kuratorium Oświaty. Organizatorami na szczeblu ogólnokrajowym są: Związek Rzemiosła Polskiego, Państwowa Inspekcja Pracy  przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

   Cech lidzbarski  byli  reprezentowani przez uczniów piekarnictwa : Izę Łańko – uczennica  klasy II  i Pawła Góralewski – uczeń klasy III   - oboje z Zakładu Piekarskiego „ZŁOTY RÓG” Alicja, Katarzyna i Franciszek Siteniowie z Dobrego Miasta.

   Na eliminacje regionalne zgłosiło się 26 uczestników z 6 cechów rzemieślniczych. Prace oceniała Komisja w składzie przedstawicieli:  PIP – Pani Barbary Sobczak i Pana Marka Wójciaka  Inspektora Okręgowego, przedstawicielka Kuratorium Oświaty Pani Grażyna Dyrańska i przedstawicieli Warmińsko - Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie – Pana Kazimierza Samokara i Pana Antoniego Górskiego – Prezesa Zarządu Izby.

   Konkurs rozpoczęto od wypełniania testów, po czym do egzaminu ustnego przystąpiło tylko pierwszych 6 uczniów, którzy  zdobyli największą liczbę punktów. Tutaj przewodził uczeń  Kamil Wyżlic z Zakładu Fryzjerskiego mistrza Kamila Polaka z Lubawy i Koleżanka Natalia Szymańska – sprzedawca ze Sklepu  Art. Spoż. Mieczysława Zelmy z Lubawy - to oni  zostali  delegowani  do eliminacji ogólnopolskiej. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomu uznania i nagrody rzeczowe. Dla zdobywców pierwszych sześciu miejsc czekały nagrody, m.in: iPod, tablet, smartfon, dysk zewnętrzny, odtwarzacz MP4.

   Dość miłym akcentem był fakt wyróżnienia opiekunów uczniów z poszczególnych cechów ( było ich 6 ), którym wręczono podziękowania organizatorów i nagrody rzeczowe. Z ramienia cechu lidzbarskiego wyróżnieni zostali: Pan Franciszek Siteń – pracodawca uczniów i Pan Stanisław Rynkiewicz – opiekun przygotowujący uczniów do eliminacji.

   Cech lidzbarski bierze czynny udział w tych eliminacjach po raz 13.

   Eliminacje ogólnopolskie odbędą się 19 maja 2015 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

 

Więcej zdjęć w galerii.

 

Opracował SMR

Galeria zdjęć SMR<- Wstecz do: Aktualności