Wyróżnienia osób

W ciągu całego 60–lecia (1946 – 2007 r.) Rzemiosła Lidzbarskiego Zarząd Cechu wystąpił o odznaczenia i wyróżnienia dla 441 osób zasłużonych dla rozwoju rzemiosła, z tego:

 1. Wojewódzką Honorową Odznaką Rzemiosła wyróżniono - 257 osób,
 2. Honorową Odznaką Rzemiosła wyróżniono - 67 osób,
 3. Srebrna Odznaka Zasłużony Mistrz za szkolenie uczniów - 17 osób,
 4. Złota Odznaka Zasłużony Mistrz za szkolenie uczniów - 7 osób,
 5.  Srebrny Medal Im.J.Kilińskiego - 19 osób,
 6. Złoty Medal Im.Jana Kilińskiego - 12 osób,
 7. Brązowy Krzyż Zasługi - 10 osób,
 8.  Srebrny Krzyż Zasługi - 7 osób,
 9.  Złoty Krzyż Zasługi - 6 osób,
 10.  Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski - 2 osoby,
 11.  Zasłużony Pracownik dla Rolnictwa - 3 osoby,
 12.  Zasłużony Prac.Gospodarki Komunalnej I O.Ś - 1 osoba,
 13.  Zasłużony Pracownik Handlu - 4 osoby,
 14.  Odznaka Ministra Budownictwa i Przem.M.Budowl. - 3 osoby,
 15.  Zasłużony dla Warmii i Mazur - 26 osób.
###JS###