Ważniejsze odznaczenia i wyróżnienia oranizacji cechowej

 • Współzawodnictwo - 19.IV.1979 r.:
  zajęcie I miejsca we współzawodnictwie  międzycechowym województwa olsztyńskiego za 1978r.

 • Wyróżnienie sztandaru - 17.V.1985 r.
  odznaczenie sztandaru cechowego Honorową Odznaką Izby Rzemieślniczej w Olsztynie,

 • Medal dla rzemiosła - 23.VI.1997r.:
  organizacja cechowa wyróżniona Medalem 685-lecia Miasta Lidzbarka Warmińskiego przez Radę i Zarząd Miasta Lidzbarka Warm. z okazji 50-lecia istnienia organizacji cechowej.

 • Srebro dla cechu - 28 VI.2001 r.odznaczenie sztandaru organizacji cechowej Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego przez Związek Rzemiosła Polskiego z racji 55- lecia Rzemiosła Lidzbarskiego.

 • Złoto dla cechu - 30.V.2006 r.
  odznaczenie sztandaru cechu Złotym Medalem im.Jana Kilińskiego przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego  z racji 60- lecia Rzemiosła Lidzbarskiego.

 • Platynowy Laur dla cechu - 25.VI.2007 r.:
  wyróżnienie organizacji cechu PLATYNOWYM LAUREM polskiej przedsiębiorczości za wspieranie, promowanie i integrowanie środowiska rzemieślniczego oraz małej i średniej przedsiębiorczości  w 2006 r. – nadany przez Kapitułę Konkursu Złotego i Platynowego Laura  SuperKontaktów Biznesowych.###JS###