Mgr Stanisław Rynkiewicz - Dyrektor Cechu

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

 • Rozpoczyna pracę w Cechu Rzemiosł Różnych w dniu 1 listopada 1971r.  wykonując prace na stanowiskach: referenta, inspektora i starszego inspektora Biura, pełnił też obowiązki instruktora ko i bhp,
 • 1 maja 1975 r. zostaje kierownikiem Biura Cechu, które to stanowisko 14 sierpnia 2002 r. przemianowano na stanowisko dyrektora cechu,
 • od 15  lipca 2005 r. obejmuje stanowisko kierownika Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu.

KWALIFIKACJE  ZAWODOWE

 • Studia Podyplomowe na  Katedrze  UNESCO  Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu w Olsztynie (2006), specjalizacja bhp,
 • absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej Olsztyn, gdzie kończy studia na wydziale pedagogicznym (1984r.),
 • członek rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa - Ministerstwo Skarbu Państwa, 1998r.
 • technik bhp  (1999),
 • Certyfikat Konsultanta w zakresie BHP dla MŚP - CIOP 2005,
 • doradza podatkowy 1997–2003.

POSIADANE ODZNACZENIA

 • Brązowy Krzyż Zasługi - 1978,
 • Zasłużony dla  Warmii i Mazur - 1979 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi - 1983,
 • Honorowa Odznaka  Rzemiosła - 1984,
 • Honorowa Odznaka ZZDZ - 1986,
 • Srebrny Medal im.Jana Kilińskiego – 1995,
 • Złoty Medal im.Jana Kilińskiego - 2001,
 • Złoty Krzyż Zasługi - 2001.
###JS###