Dzisiejsze oblicze Rzemiosła

 Zgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia z 30 maja 2011 wybrano nowe władze samorządu gospodarczego rzemiosła lidzbarskiego, na okres kadencji: 2011 – 2015.W skład Zarządu Cechu weszli ; Franciszek Siteń – Prezes Zarządu, Starszy Cechu, Czesław Strzelczyk – Podstarszy Cechu,Paweł Bednarczyk – Skarbnik Zarządu, Zbigniew Jasiński – Sekretarz Zarządu i Michał Demowski – członek Zarządu. Komisji Rewizyjnej przewodniczy Antoni Kosowski, członkami Komisji zostali: Krystyna Dajnowska i Sławomir Tunkiewicz. W Sądzie Cechowym przewodniczy Irena Ogulewicz, sekretrzem Sądu został Krzysztof Jaczewski.

Rzemiosło lidzbarskie jest reprezentowane przez 90 członków, z tego rzemiosło reprezentuje 50 zakładów, 40 firm – to przedsiębiorcy. Stan zatrudnienia to liczba ponad 600 osób, w tym 152 uczniów nauki rzemiosła.

Terenem działania cechu są zakłady zlokalizowane na terenie Urzędu Miasta Lidzbark Warm., Urzędu Gminy Lidzbark Warm., Urzędu Miasta i gminy Dobre Miasto, Urzędu Miasta i Gminy Orneta, Urzędu Miasta Bartoszyce i Urzędu Miasta Górowo Iławeckie.

Wśród firm prężnie rozwijających się wymienić należy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WENGLORZ' z Olsztyna,siedziba zakładu – Lidzbark Warm. Piekarnia i Cukiernia Pawła Bednarczyka, Piekarnia „ZŁOTY RÓG” Alicji i Franciszka Sitenia z Dobrego Miasta, Zakład „Wulkanizacja” Stanisław Puźlewicza z Lidzbarka Warm. Przedsiębiorstwo Budowlane „TROKOWSKI” Henryka Trokowskiego z Dobrego Miasta i wiele, wiele innych firm i zakładów pracy.

Do osiągnięć organizacji cechowej ostatniego okresu zaliczyć należy: prowadzenie działalności statutowej, wyróżnianie dyplomami organizacyjnymi, prowadzenie działalności informacyjno-prawnych na rzecz swoich członków, doradztwo podatkowe i gospodarcze. W zakresie usług pozastatutowych: prowadzenie Biura Rachunkowego, prowadzenie Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu. Powołano stanowisko ds. ochrony środowiska. W zakresie nadzoru pedagogicznego nad działalnością szkoleniową cech współpracuje z dyrekcjami zespołów szkół zawodowych w Lidzbarku, Dobrym Mieście i Ornecie.

Za całokształt działalności samorządowej, społecznej i gospodarczej cech został wyróżniony PLATYNOWYM LAUREM, Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Biuro Cechu stara się zaspakajać oczekiwania lokalnej przedsiębiorczości poprzez doskonalenie form pracy i podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przez pracowników Cechu (na 6 pracowników 4 osoby z wyższym wykształceniem). Osobą zarządzającą jest dyrektor Cechu mgr Stanisław Rynkiewicz – legitymujący się w 2011 r. 40 letnim stażem pracy w cechu.

Władze cechowe organizują uroczyste obchody 65 – lecia Rzemiosła Lidzbarskiego - 24 września br., gdzie wśród ważnych elementów uroczystości będzie poświęcenie nowego sztandaru, nominowanego do odznaczenia Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego – za zasługi dla rzemiosła.

###JS###