Sławomir Tunkiewicz - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Działalność społeczna

Z-ca przewodniczącego Sądu Cechowego (2007-2011), sekretarz Komisji Rewizyjnej (2011-nadal).

Posiadane odznaczenia

  •  1984 r. – Wojewódzka Honorowa Odznaka Izby Rzemieślniczej w Olsztynie,
  •  1997 r. - Honorowa Odznaka Rzemiosła,
  •  2005 r. - Srebrny Medal im. Jana  Kilińskiego,
  •  2006 r. - Brązowy Krzyż Zasługi,
  • 2011 r. - Złoty Medal im. Jana Kilińskiego.
###JS###