Antoni Kosowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Działalność społeczna

Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (1999-2003), przewodniczący Komisji Rewizyjnej (2003 – nadal).

Posiadane odznaczenia

  •  1998 r. - Wojewódzka Honorowa Odznaka Izby Rzemieślniczej w Olsztynie,
  •  2003 r. - Honorowa Odznaka Rzemiosła,
  •  2006 r. - Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego,
  •  2006 r. - Brązowy Krzyż Zasługi,
  • 2011 r. - Złoty Medal im. Jana Kilińskiego.
###JS###