Mgr inż. Paweł Bednarczyk - Skarbnik Zarzą…du

Działalność społeczna 

Członek zarządu (1999 – nadal).

Posiadane odznaczenia

  • 2001 r. - Wojewódzka Honorowa Odznaka Izby Rzemieślniczej w Olsztynie,
  • 2003 r. - Srebrna Odznaka Mistrza „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”,
  •  2005 r. - Honorowa Odznaka Rzemiosła,
  •  2006 r. - Złota Odznaka Mistrza „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”.
  • 2011 r. - Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego,
  • 2011 r. - Brązowy Krzyż Zasługi.
###JS###