Franciszek Siteń - Podstarszy Cechu

Działalność społeczna 

Członek Sądu Cechowego (1973-76),członek Komisji Rewizyjnej (1976-80), członek Zarządu Cechu (1980-1999), Podstarszy Cechu (1999-2003),Starszy Cechu ( 2003 – nadal), członek Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie (2001- nadal), przewodniczący wojewódzkiej komisji egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej, w zawodzie piekarstwo (2003-2013), Podstarszy Cechu (2013-nadal).

Posiadane odznaczenia

 • 1978 r. - Brązowy Krzyż Zasługi,
 • 1979 r. - Wojewódzka Honorowa Odznaka Izby Rzemieślniczej w Olsztynie,
 • 1980 r. - Zasłużony dla Warmii i Mazur,
 • 1990 r. - Honorowa Odznaka Rzemiosła,
 • 1995 r. - Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego,
 • 2001 r. - Srebrna Odznaka Mistrza „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”,
 • 2001 r. - Srebrny Krzyż Zasługi,
 • 2001 r. - Złoty Medal im. Jana Kilińskiego,
 • 2003 r. - Złota Odznaka Mistrza „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”,
 • 2006 r. - Złoty Krzyż Zasługi,
 • 2010 r. - Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego,
 • 2011 r. - Wyróżnienie Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa
                Warmińsko-Mazurskiego”.
###JS###